TROMPER

 
   Geslacht TROMPER. Stolwijk, Berkenwoude

I.  Dirk Dirks Tromper geb. ca. 1520 won. STW benedenheul
   huwt ca. 1550
    kinderen:
    NN Dirks Tromper huwt ca. 1570 Wouter Andriesz (schout BKW)
    Simon Dirks Tromper volgt IIa.
    Claas Dirks Tromper volgt IIb.
    Marrigje Dirks Tromper huwt ca. 1600 Dirk Willems
    Dirk Dirks Tromper huwt ca. 1575 Marrigje Geerlofs

IIa. Simon Dirks Tromper geb. ca. 1555 won. STW benedenheul
   huwt ca. 1580 Trijntje Pauwels (ABK)
   dr. van Pauwel Teunisz
    kinderen:
    Pauwel Simons Thoen geb. 1583 huwt ca. 1615 Annigje Dirks Boer
    Dirk Simons geb. ca. 1590
    Willem Simons Thoen geb. 1591
    Leendert Simons geb. ca. 1590
    Inge Simons huwt 1621 Trijntje Aarts (BKW)
    Jan Simons geb. ca. 1590

IIb. Claas Dirks Tromper geb. ca. 1555 won. BKW
   huwt 1. ca. 1580 Lijntje Ariens (STW)
   dr. van Arie Geerlofs
    kinderen:
    Leentje Claasdr Tromper huwt ca. 1610 Teunis Ariens
   huwt 2. ca. 1590 Fijgje Cornelsdr (STW)
   dr. van Cornelis Jans
    kinderen:
    Cornelis Claasz Tromper volgt IIIa.
    Dirk Claasz Tromper volgt IIIb.
    Leentje Claasdr huwt ca. 1620 Cornelis Dirks
    Marrigje Claasdr Tromper huwt ca. 1625 Leendert Ockers
    Jannigje Claasdr Tromper huwt ca. 1620 Leendert Damen
    Geertje Claasdr Tromper huwt ca. 1630 Andries Willems Verkaijck
    Gerrit Claasz Tromper geb. 1612 huwt ca. 1655 Marrigje Cornelisdr (ZBK)

IIIa.Cornelis Claasz Tromper geb. ca. 1590 won. OUY
   huwt 1. ca. 1612 Marrigje Jans
   dr. van Jan Willems en Geertje Floren
    kinderen:
    Francijntje Cornelis Trompert geb. 1615 huwt 1. 1635 Willem Jans Muijs
                      huwt 2. ca. 1645 Pieter Hendriks Wout
   huwt 2. ca. 1620 Grietje Jans
   dr. van Jan Jacobs en Duijfje NN
    kinderen:
    Jaapje Cornelis Trompert geb. 1619 huwt 1646 Jan Gerrits Back(er)
    Duijfje Cornelis Trompert geb. ca. 1625
    Claasje Cornelis Trompert huwt ca. 1650 Pieter Abrahams Noorlander (BKW)

IIIb.Dirk Claasz Tromper geb. ca. 1590 won. BKW
   huwt ca. 1625 Trijntje Jans
   dr. van Jan Jacobs en Duijfje NN
    kinderen:
    Claas Dirks Tromper huwt ca. 1655 Ariaantje Cornelisdr
    Duijfje Dirks Tromper huwt 1683 Jan Huijberts Bos

   Geslacht TROMPER. Gouderak

I.  Hendrik Jans geb. ca. 1540 molenaar won. MDT
   huwt ca. 1565 Wijntje
    kinderen:
    Jan Hendriks geb. ca. 1570
    Teunis Hendriks Trompert volgt IIa.
    Leendert Hendriks volgt IIb
    Pleun Hendriks Hopman volgt IIc.
    Crijn Hendriks Trompert volgt IId.

IIa. Teunis Hendriks Trompert geb. ca. 1570 won. GDK
   huwt ca. 1590 Neeltje Leenderts
    kinderen:
    Leendert Teunisz Trompert geb. ca. 1593
    Arie Teunisz Verbie geb. 1595 huwt 1623 Dieuwertje Pieters -> NIY
    Bastiaan Teunisz Trompert geb. 1597 huwt ca. 1625
    Cornelis Teunisz Trompert geb. 1600

IIb. Leendert Hendriks geb. 1564 steenbakker won. GDK -> MDT
   huwt ca. 1595 Trijntje Dirks
   dr. van Dirk Pieters en Baafje Pieters
    kinderen:
    Neeltje Leenderts huwt ca. 1620 Jan Pieters van Leeuwen
    Ariaantje Leenderts huwt ca. 1620 Cornelis Jans Wiltvangh
    Hendrik Leenderts Trompert volgt IIIa.
    Dirk Leenderts Molenaar/Trompert volgt IIIb.
    Joost Leenderts Trompert volgt IIIc.
    Pieter Leenderts Molenaar/Trompert geb. 1610 huwt Jannigje Otten

IIc. Pleun Hendriks Hopman geb. 1564 molenaar won. GDK
   huwt ca. 1590 Stijntje Lauwen
    kinderen:
    Marrigje Pleunen Hopman huwt ca. 1615 Leendert Jans wever
    Laurens Pleunen Hopman geb. 1596 huwt ca. 1615 Jaapje Gijsdr
    Hendrik Pleunen Hopman geb. 1588 huwt ca. 1620 Grietje Ariens
    Annigje Pleunen Hopman huwt ca. 1615 Jan Ariens
    Neeltje Pleunen huwt ca. 1625 Barent Willems
    Jacob Pleunen Hopman huwt ca. 1630 Leentje Pieters Tom

IId. Crijn Hendriks geb. ca. 1575 steenbakker won. GDK
   huwt ca. 1605 Jaapje Cornelisdr Cuijp
   dr. van Cornelis Pieters Cuijp (GDK) en Marrigje Pieters
    kinderen:
    Neeltje Crijnen huwt ca. 1630 Jacob Tijsz
    Hendrik Crijnen Trompert volgt IIId.
    Ingetje Crijnen huwt ca. 1635 Galeijn Teunisz Steenbacker
    Pieter Crijnen Trompert volgt IIIe.
    Jan Crijnen Trompert huwt ca. 1636 Willempje Brants
    Aagje Crijnen huwt ca. 1645 Pieter Jans Steenbacker

IIIa.Hendrik Leenderts Trompert geb. ca. 1600 won. GDK
   huwt ca. 1620 Grietje Pieters Boer
   dr.van Pieter Jans Boer en Ingetje Dirks Borst
    kinderen:
    Dirk Hendriks Tromper huwt ca. 1645 Aagje Jacobs (OUY) -> NIY
    Crijn Hendriks Trompert huwt ca. 1650 Jannigje Leenderts (Coot HST)
    Marrigje Hendriks huwt ca. 1645 Coen Dirks van der Bijl -> MDT
    Wijntje Hendriks huwt ca. 1655 Gijs Jans Proost -> MDT
    Baafje Hendriks huwt ca. 1645 Jan Brants de Haan -> MDT

IIIb.Dirk Leenderts Molenaar/Trompert geb. ca. 1600 won. MDT
   huwt 1. ca. 1620 Marrigje Pieters
    kinderen:
    Hendrik Dirks Trompert geb. ca. 1625
    Cornelis Dirks Trompert geb. ca. 1625
    Ariaantje Dirks Trompert geb. ca. 1625
   huwt 2. ca. 1630 Wijntje Pieters
    kinderen:
    Marrigje Dirks Trompert geb. ca. 1635

IIIc.Joost Leenderts Trompert geb. 1606 steenbakker won. GDK
   huwt ca. 1630 Emmigje Johannes Croon
    kinderen:
    Hendrik Joosten Croon geb. 1629 chirurgijn
    Arie Joosten Trompert huwt 1659 Nelligje Pancken van der Lee -> HST
    Dirk Joosten Trompert geb. 1635
    Philip Joosten Trompert huwt ca. 1656 Niesje Aarts
    Johannes Joosten Trompert/Croon huwt 1658 Leentje Ariens Uijttenbrouck
    Leentje Joosten Trompert huwt 1. 1665 Jacob Aarts Buijs (LKK) -> LKK
                huwt 2. 1678 Jan Jans Druijt
    Frederick Joosten Trompert volgt IV.
    Reijer Joosten Trompert huwt 1. 1674 Sijgje Teunisdr
                huwt 2. 1678 Engeltje Dingens Oudhand (Charlois)
    Joosje Joosten Trompert geb. 1650 huwt 1677 Hendrik Jans van Hulst

IIId.Hendrik Crijnen Trompert geb. ca. 1610 won. OUY
   huwt ca. 1640 Neeltje Pieters
    kinderen:
    Crijn Hendriks Trompert geb. 1642
    Wijntje Hendriks Trompert geb. 1645
    Geertje Hendriks Trompert geb. 1648
    Leendert Hendriks Trompert geb. 1650

IIIe.Pieter Crijnen Trompert geb. ca. 1610 steenbakker won. GDK
   huwt ca. 1640 Ifje Jacobs (OUY)
   dr. van Jacob Willems Westerhof en Marrigje Claasdr
    kinderen:
    Crijn Pieters Trompert huwt 1675 Jannigje Teunisdr Toor
    Jacob Pieters geb. ca. 1640
    Jan Pieters geb. ca. 1640
    Trijntje Pieters geb. ca. 1640
    Jaapje Pieters geb. ca. 1640

IV. Frederick Joosten Trompert geb. 1642 steenbakker won. GDK -> MDT
   huwt 1666 Wijntje Jacobs Boer
   dr. van Jacob Tijsz en Neeltje Crijnen
    kinderen:
    Joost Fredericks geb. 1667 RK won. CAY
    Neeltje Fredericks geb. 1669
    Emmigje Fredericks geb. 1673

[Home] [Stambomen] [Legenda]