VERKAIK

 
   Geslacht Verkaik. Bergambacht, Benschop

I.  Geen Jacobs geb. ca. 1490 won. BGB
   huwt ca. 1515
    kinderen:
    Lijsbeth Geenen huwt ca. 1540 Maarten Jans (STW)
    Jacob Geenen Verkaijck volgt IIa.
    Pieter Geenen volgt IIb.

IIa. Jacob Geenen Verkaijck geb. ca. 1525 won. BGB
   huwt ca. 1565 Marrigje Fredericks
    kinderen:
    Aafje Jacob Geenen huwt ca. 1590 Gerrit Jacob Aarts
    Geen Jacob Geenen volgt IIIa.
    Maarten Jacob Geenen volgt IIIb.

IIb. Pieter Geenen geb. ca. 1530 won. BGB
   huwt ca. 1570
    kinderen:
    Gerrit Pieter Geenen/Verkaijck volgt IIIc.

IIIa.Geen Jacobs geb. ca. 1570 won. BGB
   huwt ca. 1595 Eerlant Cornelisdr
   dr. van Cornelis Gerrits Lommert en Annigje Floren
    kinderen:
    Nannigje Geenen huwt ca. 1625 Sijbrant Maartens
    Marrigje Geenen huwt 1. ca. 1630 Jan Jans Smit
            huwt 2. 1643 Jan Goverts van Maurick
    Frederick Geenen huwt 1640 Jannette Jans de Cock
    Pieter Geenen Verkaijck huwt 1631 Barber Francken

IIIb.Maarten Jacob Geenen geb. ca. 1575 won. BGB
   huwt ca. 1600 Trijntje Pieters
    kinderen:
    Pieter Maartens de Leeuw huwt ca. 1625 Geertje -> LKK
    Geertje Maartens huwt 1629 Joost Gijsz Coolen -> LPK
    Aafje Maartens huwt 1625 Laurens Bastiaans (Cabauw)
    Grietje Maartens huwt ca. 1630 Jan NN Koole
    Arie Maartens Verkaijck volgt IVa.
    Gerrit Maartens Verkaijck volgt IVb.
    Marrigje Maartens huwt 1640 Teunis Ariens Verhoorn -> GDA
    Lijsbeth Maartens huwt ca. 1635 Ewout Arie Ewouts -> CAY

IIIc.Gerrit Pieter Geenen/Verkaijck geb. ca. 1570 won. a/d Cadijk
   huwt ca. 1600 Lijntje Floren
   dr. van Floor Gijsz en Grietje NN.
    kinderen:
    Pieter Gerrits Verkaijck huwt ca. 1638 Annigje Hendriks Blom
    Floor Gerrits Verkaijck volgt IVc.

IVa. Arie Maartens Verkaijck geb. ca. 1600 won. BGB
   huwt ca. 1630 NN Gerrits Verkaijck
   dr. van Gerrit Pieter Geenen/Verkaijck en Lijntje Floren
    kinderen:
    Geen Ariens Verkaijck volgt Va.

IVb. Gerrit Maartens Verkaijck geb. ca. 1605 won. BGB
   huwt 1641 Machteltje Huijberts (STW)
   dr. van Huijbert Claasz en Aaltje Cornelisdr
    kinderen:
    Maarten Gerrits Verkaijck volgt Vb.
    Claas Gerrits Cock geb. 1647 huwt ca. 1670 Marrigje Huijberts
    Trijntje Gerrits huwt ca. 1670 Jan Pauwels Casteleijn
    Cornelis Gerrits Colijcker geb. 1649
    Geertje Gerrits geb. 1652
    Baartje Gerrits geb. 1654
    Aaltje Gerrits Colijcker geb. 1656

IVc. Floor Gerrits Verkaijck geb. ca. 1610 won. BSP
   huwt ca. 1650 Lijsbeth Floren Stam
   dr. van Floor Pieters Stam huwt ca. 1625 Nelligje Cornelisdr
    kinderen:
    Gerrit Floren Verkaijck volgt Vc.

Va. Geen Ariens Verkaijck geb. ca. 1630 won. BGB
   huwt 1660 Neeltje Jans Koole (Cabauw)
   dr. van Jan NN Koole en Grietje Maartens
    kinderen:
    Gerrit Geenen Verkaijck geb. ca. 1660
    Trijntje Geenen Verkaijck geb. 1662 huwt 1694 Dirk Bastiaans Nederburg
    Grietje Geenen Verkaijck geb. 1663 huwt ca. 1684 Gerrit Aarts Stolcker
    Maarten Geenen Verkaijck geb. 1665

Vb. Maarten Gerrits Verkaijck geb. ca. 1645 won. BGB
   huwt 1. 1672 Neeltje Fredericks
    kinderen:
    Frederick Maartens Verkaijck geb. 1673
    Huijbert Maartens Verkaijck geb. 1675
   huwt 2. 1685 Marrigje Andriesdr Crom
    kinderen:
    Geertje Maartens Verkaijck geb. 1686 huwt 1720 Dirk Huigen Groen (LKK)
    Tijs Maartens Verkaijck geb. 1689
    Gerrit Maartens Verkaijck geb. 1691

Vc. Gerrit Floren Verkaijck geb. ca. 1655 won. BSP
   huwt 1679 Neeltje Pieters (BSP)
    kinderen:
    Floor Gerrits geb. ca. 1685
    Pieter Gerrits geb. ca. 1685
    Geen Gerrits geb. ca. 1685
    Willem Gerrits geb. ca. 1685
    Arie Gerrits geb. ca. 1685

   Geslacht Verkaik. Bergambacht, Meerkerksbroek

I.  Cornelis Jacobs van der Kaijck geb. ca. 1515 won. BGB
   huwt ca. 1540
    kinderen:
    Jan Cornelisz Verkaijck volgt II.
    Geertje Cornelisdr de oude huwt ca. 1560 Aart Dirks
    Marrigje Cornelisdr huwt ca. 1560 Gerrit Gerrits (den Hoed)
    Geertje Cornelisdr de jonge huwt ca. 1575 Barent Maartens Botter

II. Jan Cornelisz Verkaijck geb. ca. 1545 won. BGB
   huwt ca. 1570 Wijntje Gijsdr
   dr. van Gijs Jans van Arkel
    kinderen:
    Cornelis Jans Verkaijck volgt III.
    Marrigje Jans huwt ca. 1605 Claas Cornelisz de Boer
    Lijntje Jans huwt ca. 1605 Jan Jans Houmes (HST)

III. Cornelis Jans Verkaijck geb. ca.1575 won. Meerkerksbroek
   huwt 1. ca. 1605 Marrigje Jans de Cort
   dr. van Jan Jans de Cort de jonge
    kinderen:
    Jan Cornelisz Verkaijck de oude huwt 1  1629
    Geertje Cornelisdr Verkaijck huwt 1631 Cornelis Jans
    Reijer Cornelisz Verkaijck geb. 1613 huwt 1635
    Volckje Cornelisdr Verkaijck huwt 1635 Dirk Cornelisz Pelt
    Wijntje Cornelisdr Verkaijck huwt 1635 Arie Jacobs Verhoef
    Jan Cornelisz Verkaijck geb. ca. 1610 gen. Jan de Cort
   huwt 2. 1624 Grietje Tijmens
    Jan Cornelisz Verkaijck de jonge geb. ca. 1630
    Tijmen Cornelisz Verkaijck geb. ca. 1630

   Geslacht Verkaik. Bergambacht

I.  Wouter Cornelisz geb. ca. 1510 won. BGB
   huwt ca. 1545
    kinderen:
    Jacob Wouters de oude volgt IIa.
    Anna Wouters huwt 1. ca. 1570 Bastiaan Gerrits Croon
          huwt 2. ca. 1590 Willem Jans Mastenbroeck
    Cornelis Wouters de Stomme volgt IIb.
    NN Wouters huwt ca. 1580 Gerrit Gielisz
    NN Wouters huwt ca. 1585 Arie Gielisz Montanus
    Laurens Wouters volgt IIc.
    Jacob Wouters de jonge volgt IId.

IIa. Jacob Wouters de oude geb. ca. 1545 won. BGB
   huwt ca. 1570
    kinderen:
    Dirk Jacobs geb. ca. 1575
    Wouter Jacobs geb. ca. 1575
    Sijbrant Jacobs geb. 1575
    Aart Jacobs Beloijs huwt ca. 1625 Aaltje Dirks Nagelang

IIb. Cornelis Wouters de Stomme geb. ca. 1550 won. BGB
   huwt ca. 1575 Teuntje NN
    kinderen:
    Marrigje Cornelisdr huwt ca. 1610 Teunis Willems
    Sijgje Cornelisdr huwt ca. 1600 Goris Jan Pieter Saars (LKK)
    Wouter Cornelisz huwt 1598 Jannigje Jans

IIc. Laurens Wouters geb. ca. 1560 won. BGB
   huwt ca. 1590 Trijntje Cornelisdr
    kinderen:
    Grietje Lauwen huwt ca. 1615 Gielis Willem Gerrits de Bruijn
    Annigje Lauwen huwt ca. 1620 Jan Buijens

IId. Jacob Wouters Verkaijck/de jonge geb. ca. 1550 won. BGB
   huwt ca. 1570 NN Cornelisdr
    kinderen:
    Wouter Jacobs Verkaijck volgt IIIa.
    Cornelis Jacobs Verkaijck volgt IIIb.
    Arie Jacobs Verkaijck volgt IIIc.

IIIa.Wouter Jacobs Verkaijck geb. ca. 1575 won. BGB
   huwt ca. 1610 Geertje Claasdr
   dr. van Claas Bastiaans en NN Jorisdr
    kinderen:
    Jacob Wouters Verkaijck volgt IVa.
    Barent Wouters Verkaijck geb. ca. 1615
    Bastiaan Wouters Verkaijck volgt IVb.
    Cornelis Wouter Jacobs/Verkaijck volgt IVc.
    Jan Wouter Jacobs/Verkaijck volgt IVd.

IIIb.Cornelis Jacobs Verkaijck geb. ca. 1580 won. BGB
   huwt ca. 1625 Swaantje Nannens
   dr. van Nanne Cornelisz en Marrigje Arie Gerrits
    kinderen:
    Jannigje Cornelisdr Verkaijck huwt ca. 1655 Gerrit Jans Verkerck
    Jacob Cornelisz Verkaijck volgt IVe.
    Marrigje Cornelisdr Verkaijck geb. ca. 1630
    Nanne Cornelisz Verkaijck geb. ca. 1630

IIIc.Arie Jacobs Verkaijck geb. ca. 1580 won. BGB
   huwt ca. 1610
    kinderen:
    Jacob Ariens Verkaijck huwt ca. 1645 Marrigje Floren Lommert

IVa. Jacob Wouters Verkaijck geb. ca. 1615 won. BGB
   huwt 1648 Fijgje Jans (Bodegraven)
    kinderen:
    Maria Jacobs geb. 1649
    Marrigje Jacobs geb. 1651

IVb. Bastiaan Wouters Verkaijck geb. ca. 1615 won. BGB
   huwt ca. 1650 Annigje Sijbrants
   dr. van Sijbrant Maartens en Nannigje Geenen Verkaijck
    kinderen:
    Wouter Bastiaans Verkaijck geb. 1651
    Geertje Bastiaans Verkaijck geb. 1654 huwt 1699 Gerrit Dirks Groenendijk
    Marrigje Bastiaans Verkaijck geb. 1656 -1686+

IVc. Cornelis Wouter Jacobs/Verkaijck geb. ca. 1615 won. BGB
   huwt 1651 Lijsbeth Ariens
   dr. van Arie Pieters
    kinderen:
    Wouter Cornelisz Verkaijck geb. 1652 huwt 1704 Teuntje Jorisdr Verkerck
    Arie Cornelisz Verkaijck huwt 1. 1592 Marrigje Cornelisdr Bles
                huwt 2. 1715 Neeltje Pieters van Dijk HST
    Geertje Cornelisdr Verkaijck geb. 1656 huwt ca 1690 Corn. Jac. Nieuwboer
    Marrigje Cornelisdr Verkaijck geb. 1670 huwt ca. 1698 Gerrit Lauwen

IVd. Jan Wouter Jacobs/Verkaijck geb. ca. 1620 won. BGB
   huwt ca. 1655 Ariaantje Ariens (LKK)
    kinderen:
    Arie Jans Verkaijck geb. 1670 innocent
    Geertje Jans Verkaijck huwt 1688 Cornelis Pieters Tromp 1709+

IVe. Jacob Cornelisz Verkaijck geb. 1625 won. BGB
   huwt 1656 Jannigje Ingens (STW)
   dr. van Inge Simons en Trijntje Aarts (BKW)
    kinderen:
    Trijntje Jacobs Verkaijck huwt 1693 Joost Cornelisz Boogje (LKK)
    Cornelis Jacobs Verkaijck geb. 1666
    Neeltje Jacobs Verkaijck geb. 1668 huwt 1695 Willem Leenderts Claren->LvS

   Geslacht Verkaik. Bergambacht.

I.  Cornelis Hendriks Verkaijck geb. ca. 1560 won. BGB
   huwt ca. 1585 Aagje Tijsdr
   dr. van Tijs Cornelisz en Neeltje Nannens
    kinderen:
    Stijntje Cornelisdr Verkaijck huwt ca. 1620 Pieter Gerrits
    Jan Cornelisz Verkaijck volgt II.

II. Jan Cornelis Hendriks Verkaijck geb. ca. 1595 won. a/d Cadijk
   huwt ca. 1625 Ariaantje Gerrits
   dr. van Gerrit Jacob Aarts en Aafje Jacob Geenen
    kinderen:
    Tijs Jans Verkaijck huwt ca. 1655 Teuntje Cornelisdr
    Gerrit Jans Verkaijck volgt III.
    Neeltje Jans Verkaijck huwt 1. ca. 1650 Arie Cornelis Ranen
               huwt 2. ca. 1665 Dirk Cornelisz Keesjebreur

III. Gerrit Jans Verkaijck geb. ca. 1630 won. STW
   huwt ca. 1625 Lijsbeth Jacobs Muijs
   dr. van Jacob Jans Muijs en Aaltje Claasdr de Boer
    kinderen:
    Aafje Gerrits Verkaijck geb. 1651
    Ariaantje Gerrits Verkaijck 1720+ huwt ca. 1695 Gijs Ariens
    Marrigje Gerrits Verkaijck geb. ca. 1665 1740+.
    Gerrigje Gerrits Verkaijck geb. 1667 -> OUY
    Jan Gerrits Verkaijck huwt ca. 1690
    Jacob Gerrits Verkaijck huwt 1685 Neeltje Cornelisdr Borsje (KRL) -> OUY
    Pieter Gerrits Verkaijck huwt ca. 1685 Marrigje Cornelisdr -> OUY
                huwt 2. 1703 Ifje Cornelis van Vliet OUY

   Geslacht Verkaik. Bergambacht.

I.  Maarten Jans Verkaijck geb. ca. 1565 won. BGB
   huwt ca. 1590 Grietje Sijbrants
   dr. van Sijbrant Fredericks
    kinderen:
    Frederick Maartens Verkaijck 1657+ huwt ca. 1620 Grietje Gijsdr
    Jan Maartens Verkaijck volgt IIa.
    Sijbrant Maartens volgt IIb.
    Neeltje Maartens Verkaijck volgt IIc.
    Aagje Maartens Verkaijck volgt IId.

IIa Jan Maartens Verkaijck geb. 1593 hogedijkheemraad KRW won. BGB
   huwt ca. 1620 Emmigje Hannemans
   dr. van Hanneman Fredericks
    kinderen:
    Grietje Jans Verkaijck huwt ca. 1650 Laurens Claasz de Boer (STW) -> STW

IIb. Sijbrant Maartens geb. ca. 1595 won. BGB
   huwt ca. 1625 Nannigje Geenen Verkaijck
   dr. van Geen Jacobs en Eerlant Cornelisdr
    kinderen:
    Annigje Sijbrants Verkaijck huwt ca. 1650 Bastiaan Wouters Verkaijck
    Geen Sijbrants Verkaijck volgt IIIa.
    Geertje Sijbrants Verkaijck huwt ca. 1660 Jop Sijbrants
    Pietertje Sijbrants huwt ca. 1655 Jan Ariens Alblas -> LRK
    Eerlant Sijbrants Verkaijck huwt ca. 1665 Gijs Sijberts
    Jacob Sijbrants Verkaijck volgt IIIb.

IIc. Neeltje Maartens Verkaijck geb. ca. 1595
   huwt ca. 1620 Cornelis Damen
    kinderen:
    Frans Cornelisz van de Berg huwt ca. 1650 Stijntje Willems (BKW)
    Aart Cornelisz Verkaijck geb. ca. 1625
    Maarten Cornelisz Verkaijck volgt IIIc.
    Jan Cornelisz van de Berg volgt IIId.
    Cornelis Cornelis Damen/van de Berg huwt 1666 Marrigje Teunisdr Ruijter

IId. Aagje Maartens Verkaijck geb. ca. 1595 won. BGB
   huwt ca. 1625 Jan Aarts Decker
    kinderen:
    Maarten Jans Decker volgt IIId.
    Aart Jans geb. ca. 1625
    Grietje Jans huwt ca. 1650 Faas Robberts
    Lijsbeth Jans huwt ca. 1650 Dirk Wiggers (Schelluinen)
    Pieter Jans Verkaijck huwt ca. 1650 -> HST Goudse Kaijk
    Gerrit Jans Decker/Verkaijck volgt IIIe.

IIIa.Geen Sijbrants Verkaijck geb. ca. 1625 won. BGB
   huwt ca. 1650 Marrigje Gerrits
   dr. van Gerrit Lauwen en Marrigje Gerrits (NIY)
    kinderen:
    Grietje Geenen geb. 1653 huwt ca. 1680 Pieter Egberts
    Gerrigje Geenen huwt 1697 Laurens Pieters Palesteijn (Boskoop)
    Lijntje Geenen geb. 1662 huwt 1697 Hendrik Lauwen van de Berg
    Maria Geenen geb. 1662
    Lijsbeth Geenen huwt ca. 1680 Dirk Jans Bos
    Sijbrant Geenen geb. 1667

IIIb.Jacob Sijbrants Verkaijck alias Jacob Geenen geb. 1637 won. BGB
   huwt 1. ca. 1670 Jannigje Gijsdr
   dr. van Gijs Sijberts en Marrigje Goossens (ODW)
    kinderen:
    Sijbrant Jacobs geb. 1670
   huwt 2. 1674 Aagje Pieters
   dr. van Pieter Sijberts en Aaltje Aalberts
    kinderen:
    Frederick Jacobs geb. 1674
    Geen Jacobs geb. 1677

IIIc.Maarten Cornelisz Verkaijck geb. ca. 1645 won. BGB
   huwt 1660 Ootje Gerrits
   dr. van Gerrit Jans Cock en Aaltje Cornelisdr
    kinderen:
    Geertje Maartens Verkaijck huwt ca. 1690 Dirk Bouwens
    Gerrit Maartens Verkaijck huwt 1698 Neeltje Jans Backer
    Cornelis Maartens Verkaijck huwt 1705 Geertje Lauwen

IIId.Jan Cornelisz van de Berg geb. ca. 1645 won. BGB
   huwt ca. 1670 Marrigje Floren Stam
   dr. van Floor Pieters Stam en Nelligje Cornelisdr
    kinderen:
    Cornelis Jans Verkaijck geb. 1671 -> STW
    Floor Jans Verkaijck geb. 1673 huwt 1709 Fijgje Jans Verwaard (GAM)
    Neeltje Jans geb. ca. 1670
    NN Jans Verkaijck huwt ca. 1695 Jan Claasz -> OUY

IIIe.Maarten Jans Decker geb. ca. 1625 won. BGB
   huwt ca. 1645 Ariaantje Damen
   dr. van Daam Egberts en Liedewij Ariens
    kinderen:
    Frederick Maartens Decker geb. ca. 1650
    Marrigje Maartens Decker huwt 1689 Tijs Willems van der Velde (Waarder)

IIIf.Gerrit Jans Decker/Verkaijck geb.1636 won. BGB
   huwt ca. 1660 Annigje Jans Visscher
   dr. van Jan Ariens Visscher en Marrigje Leenderts
    kinderen:
    Jan Gerrits Decker huwt ca. 1690 Ingetje Fransdr

   Geslacht Verkaik. Bergambacht, Berkenwoude.

I.  Gerrit Lauwen geb. ca. 1580 won. a/d Cadijk
   huwt ca. 1605 Marrigje Gerrits (NIY)
    kinderen:
    Huijbert Gerrits Verkaijck volgt IIa.
    Claas Gerrits volgt IIb.
    Marrigje Gerrits huwt 1. 1628 Wouter Jans (STW) -> STW
            huwt 2. ca. 1640 Dirk Jorisz Backer
            huwt 3. ca. 1655 Geen Sijbrants Verkaijck

IIa. Huijbert Gerrits Verkaijck geb. ca. 1610 won. BGB
   huwt ca. 1640 Aagje Snoeijen
   dr. van Snoeij Nannens en Marrigje Jans
    kinderen:
    Laurens Huijberts volgt IIIa.
    Pieter Huijberts volgt IIIb.
    Marrigje Huijberts geb. 1651 huwt ca. 1670 Claas Gerrits Cock -> ASL
    Lijsbeth Huijberts huwt ca. 1670 Sijbert Pieters Visser
    Snoeij Huijberts volgt IIIc.

IIb. Claas Gerrits geb. ca. 1615 won. OUY
   huwt ca. 1645 Marrigje Hendriks (OUY)
   dr. van Hendrik Cornelisz Decker en Ariaantje Leenderts
    kinderen:
    Huijbert Claasz Somer geb. 1647
    Claas Claasz geb. ca. 1650

IIIa.Laurens Huijberts geb. 1643 won. BGB
   huwt ca. 1670 Annigje Gerrits
   dr. van Gerrit Buijens en Aagje Jacobs
    kinderen:
    Jannigje Lauwen geb. 1671
    Gerrit Lauwen geb. 1672 huwt 1698 Marrigje Cornelisdr Verkaijck
    Barent Lauwen geb. 1674
    Marrigje Lauwen geb. 1678 huwt 1705 Jacob Wouters

IIIb.Pieter Huijberts geb. 1647 won. BGB
   huwt ca. 1670 Trijntje Ariens Pols
   dr. van Arie Jacobs Pols en Hilligje Simons
    kinderen:
    Claas Pieters Verkaijck geb. 1672 huwt 1699 Annigje Wouters (BKW)

IIIc.Snoeij Huijberts geb. ca. 1650 won. BKW
   huwt ca. 1670 Neeltje Aalberts (BKW)
   dr. van Aalbert Aarts en Trijntje Jans
    kinderen:
    Aalbert Snoeijen geb. 1670

   Geslacht Verkaik. Bergambacht, Berkenwoude, Zuidbroek

I.  Willem Lauwen Gielisz geb. ca. 1575 won. BGB
   huwt 1. ca. 1600
    kinderen:
    Andries Willems Verkaijck volgt II.
    Neeltje Willems huwt 1634 Dirk Claasz Backer (STW) -> STW
    Jaapje Willems huwt ca. 1645 Willem Jans Bovenberg
   huwt 2. ca. 1615 NN Jan Bouwensdr.
   dr. van Jan Bouwens en Emmigje Pieters
    kinderen:
    Laurens Willems Verkaijck huwt ca. 1640 Grietje Floren Lommert
    Annigje Willems huwt 1650 Pauwel Willems

II. Andries Willems Verkaijck geb. ca. 1605 won. BKW
   huwt ca. 1630 Geertje Claasdr Tromper (BKW)
   dr. van Claas Dirks Tromper en Fijgje Cornelisdr
    kinderen:
    Claas Andriesz Verkaijck volgt IIIa.
    Gerrit Andriesz Verkaijck volgt IIIb.
    Jaapje Andriesdr Verkaijck huwt ca. 1665 Laurens Pieters

IIIa.Claas Andriesz Verkaijck geb. ca. 1635 won. BKW
   huwt 1660 Wijntje Crijnen (ZBK)
   dr. van Crijn Joosten en Teuntje Willems
    kinderen:
    Cornelis Claasz Verkaijck huwt 1698 Annigje Pleunen Plack (LKK)
    Dirk Claasz Verkaijck huwt 1708 Teuntje Ariens Schoonder
    Teunis Claasz Verkaijck huwt 1706 Leentje Jansdr (Gijbeland)
    Geertje Claasdr Verkaijck huwt 1707 Cornelis Ariens Boer (GDK)
    Willem Claasz Verkaijck geb. ca. 1670

IIIb.Gerrit Andriesz Verkaijck geb. ca. 1635 won. zbk
   huwt ca. 1660 Annigje Crijnen (ZBK)
   dr. van Crijn Joosten en Teuntje Willems
    kinderen:
    Teuntje Gerrits huwt 1698 Aris Arisz Rooken (LKK)
    Andries Gerrits huwt 1693 Ariaantje Wiggers (BKW)

   Geslacht Verkaik. Achterbroek

I.  Arie Goossens Verkaijck geb. ca. 1530 won. ABK
   huwt ca. 1555
    kinderen:
    Leendert Arie Goossens volgt IIa.
    Fop Arie Goossens volgt IIb.

IIa. Leendert Arie Goossens geb. ca. 1560 won. ABK
   huwt ca. 1585 Geertje Goossens
    kinderen:
    Arie Leenderts geb. ca. 1590
    Goossen Leenderts Lievenheer volgt III.

IIb. Fop Arie Goossens geb. ca. 1560 won. ABK
   huwt 1589 Wijntje Huigen (STW)
   dr. van Huig Willems en Aaltje Dirks
    kinderen:
    Aaltje Foppen huwt ca. 1625 Arie Wiggers -> Bloemendaal?
    Huig Foppen geb. ca. 1600
    Arie Foppen huwt ca. 1635 Ariaantje Wouters
    Goossen Foppen geb. 1605 huwt 1658 Marrigje Leenderts
    Lijsbeth Foppen geb. 1605 huwt ca. 1625 Cornelis Leend. v. Claveren (MDT)
    Neeltje Foppen huwt ca. 1635 Huijbert Claasz (STW) -> STW
    Dirk Foppen geb. 1610 huwt ca. 1635 Geertje Barents (ZBK)
    Simon Foppen geb. ca. 1610 molenaar in ABK
    Marrigje Foppen huwt ca. 1640 Jan Bastiaans Deelen (LKK) -> LKK

III. Goossen Leenderts geb. 1595 won. ABK
   huwt 1. ca. 1620 Marrigje Claasdr
   dr. van Claas Dirks Pauw en Marrigje Pieters
    kinderen:
    Geertje Goossens Lievenheer huwt ca. 1655 Hendrik Sijberts
    Arie Goossens de Oude huwt 1650 Trijntje Cornelis (MDT)
    Marrigje Goossens Lievenheer huwt ca. 1655 Simon Ewouts (LKK)
   huwt 2. ca. 1630 Geertje Reijers (BGB)
   dr. van Reijer Gijsz en Ingetje Ariens
    kinderen:
    Reijer Goossens geb. 1631 huwt 1663 Neeltje Willems (STW)
    Arie Goossens Verkaijck huwt ca. 1660 Marrigje Eerens
    Gijs Goossens Verkaijck/Lievenheer huwt 1669 Trijntje Jacobs (STW)
    Marrigje Goossens Lievenheer huwt ca. 1655 Gijs Sijbrants
    Leendert Goossens Lievenheer huwt 1673 Ariaantje Simons -> SLU
[Home] [Stambomen] [Legenda]